8.965,20
7.471,00
5.976,80
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC37NQ
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.920,00
Hebel:
5,33
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC34ZM
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.840,00
Hebel:
5,64
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3Z63
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.760,00
Hebel:
6,00
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3Q4Z
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.680,00
Hebel:
6,39
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRZ
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.600,00
Hebel:
6,85
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRX
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.520,00
Hebel:
7,37
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRW
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.480,00
Hebel:
7,67
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRU
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.400,00
Hebel:
8,29
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRS
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.320,00
Hebel:
9,09
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4CFM
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.220,00
Hebel:
10,32
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRN
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.160,00
Hebel:
11,21
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRK
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.080,00
Hebel:
12,69
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC3KRJ
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
8.040,00
Hebel:
13,56
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5JMV
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
7.340,00
Hebel:
53,60
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5JM9
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
7.260,00
Hebel:
34,57
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5GU1
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
7.180,00
Hebel:
25,14
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5EAY
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
7.100,00
Hebel:
19,93
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5CV5
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
7.040,00
Hebel:
17,24
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5CUK
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.960,00
Hebel:
14,68
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K8P
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.880,00
Hebel:
12,69
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K8L
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.800,00
Hebel:
11,26
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5BCS
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.740,00
Hebel:
10,32
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5BCL
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.660,00
Hebel:
9,32
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K8E
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.600,00
Hebel:
8,69
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K8D
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.520,00
Hebel:
7,98
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K7Y
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.440,00
Hebel:
7,36
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K7V
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.360,00
Hebel:
6,84
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4RLG
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.280,00
Hebel:
6,39
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K7R
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.240,00
Hebel:
6,18
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K7Q
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.160,00
Hebel:
5,81
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K7P
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.080,00
Hebel:
5,48
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC3K7N
Laufzeit:
30.09.2019
Knock-Out:
6.000,00
Hebel:
5,19
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDT
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.960,00
Hebel:
5,23
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDS
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.880,00
Hebel:
5,53
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDR
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.800,00
Hebel:
5,86
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDQ
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.720,00
Hebel:
6,24
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4GXP
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.600,00
Hebel:
6,91
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4GXN
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.520,00
Hebel:
7,44
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDM
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.480,00
Hebel:
7,73
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDK
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.400,00
Hebel:
8,41
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDH
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.320,00
Hebel:
9,21
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4GXM
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.220,00
Hebel:
10,44
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDD
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.160,00
Hebel:
11,30
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FDA
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.080,00
Hebel:
12,83
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC4FD8
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
8.040,00
Hebel:
13,72
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5JMW
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
7.340,00
Hebel:
52,78
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5JMA
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
7.260,00
Hebel:
34,06
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5GU2
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
7.180,00
Hebel:
24,87
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5EAZ
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
7.100,00
Hebel:
19,81
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5CV6
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
7.040,00
Hebel:
17,07
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5CUL
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.960,00
Hebel:
14,59
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4FBZ
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.880,00
Hebel:
12,64
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4FBY
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.800,00
Hebel:
11,17
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5BCT
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.740,00
Hebel:
10,24
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5BCM
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.660,00
Hebel:
9,26
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC43Y3
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.600,00
Hebel:
8,65
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5AC9
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.520,00
Hebel:
7,94
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5AC7
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.440,00
Hebel:
7,32
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC5BCJ
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.360,00
Hebel:
6,82
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4FBS
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.320,00
Hebel:
6,57
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4FBR
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.240,00
Hebel:
6,16
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4KUX
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.160,00
Hebel:
5,79
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4NW9
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.080,00
Hebel:
5,46
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC4RLF
Laufzeit:
31.10.2019
Knock-Out:
6.000,00
Hebel:
5,17
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC56U1
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.960,00
Hebel:
5,28
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC56U0
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.880,00
Hebel:
5,58
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC56TZ
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.800,00
Hebel:
5,92
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC5651
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.720,00
Hebel:
6,29
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC6DCS
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.600,00
Hebel:
6,97
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC6AN5
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.520,00
Hebel:
7,52
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC563K
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.480,00
Hebel:
7,80
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC563J
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.400,00
Hebel:
8,48
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC563G
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.320,00
Hebel:
9,28
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC6DCR
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.220,00
Hebel:
10,52
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC563C
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.160,00
Hebel:
11,47
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC5632
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.080,00
Hebel:
12,95
NASDAQ 100 WAVE Put
WKN:
DC562Z
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
8.040,00
Hebel:
13,86
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56TB
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
7.340,00
Hebel:
52,38
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56T8
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
7.280,00
Hebel:
37,37
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56T6
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
7.200,00
Hebel:
26,49
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56T5
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
7.120,00
Hebel:
20,70
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56T3
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
7.040,00
Hebel:
16,95
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56T1
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.960,00
Hebel:
14,40
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SZ
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.880,00
Hebel:
12,53
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SY
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.800,00
Hebel:
11,06
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SX
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.720,00
Hebel:
9,93
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SW
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.640,00
Hebel:
9,00
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SV
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.560,00
Hebel:
8,23
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SU
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.480,00
Hebel:
7,58
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56ST
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.400,00
Hebel:
7,03
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SS
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.320,00
Hebel:
6,57
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SR
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.240,00
Hebel:
6,15
NASDAQ 100 WAVE Call
WKN:
DC56SQ
Laufzeit:
30.12.2019
Knock-Out:
6.160,00
Hebel:
5,78
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS5N5A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
9.149,09
Barriere Betrag:
8.960,00
Hebel:
4,59
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS4YMM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
9.057,70
Barriere Betrag:
8.876,00
Hebel:
4,86
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS4QQ9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.973,84
Barriere Betrag:
8.794,00
Hebel:
5,12
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS2NEG
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.849,75
Barriere Betrag:
8.672,00
Hebel:
5,59
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS2M3E
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.768,28
Barriere Betrag:
8.592,00
Hebel:
5,94
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS8XQB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.707,25
Barriere Betrag:
8.533,00
Hebel:
6,23
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DC6ATA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.634,28
Barriere Betrag:
8.461,00
Hebel:
6,62
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DC5UWW
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.548,21
Barriere Betrag:
8.377,00
Hebel:
7,16
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DC5T4K
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.464,78
Barriere Betrag:
8.295,00
Hebel:
7,74
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DS04HT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.415,16
Barriere Betrag:
8.246,00
Hebel:
8,16
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DC4CMU
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.320,58
Barriere Betrag:
8.154,00
Hebel:
9,06
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DC37TL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.237,69
Barriere Betrag:
8.072,00
Hebel:
10,04
NASDAQ 100 WAVE XXL Put
WKN:
DC6AT8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.185,69
Barriere Betrag:
8.021,00
Hebel:
10,77
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC5JU8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.178,05
Barriere Betrag:
7.322,00
Hebel:
26,39
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC5GZS
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.119,54
Barriere Betrag:
7.262,00
Hebel:
21,95
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC5ELF
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.044,69
Barriere Betrag:
7.186,00
Hebel:
18,05
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC5D2Y
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.965,79
Barriere Betrag:
7.106,00
Hebel:
15,26
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC5D2U
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.886,89
Barriere Betrag:
7.025,00
Hebel:
13,20
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC1US6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.823,39
Barriere Betrag:
6.960,00
Hebel:
11,90
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC1TM0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.746,11
Barriere Betrag:
6.882,00
Hebel:
10,64
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC1TLX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.685,30
Barriere Betrag:
6.820,00
Hebel:
9,84
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC1ARC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.598,35
Barriere Betrag:
6.731,00
Hebel:
8,83
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0ZRX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.523,72
Barriere Betrag:
6.655,00
Hebel:
8,13
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0WVP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.464,72
Barriere Betrag:
6.595,00
Hebel:
7,66
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0VBX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.383,88
Barriere Betrag:
6.512,00
Hebel:
7,10
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0VBT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.303,20
Barriere Betrag:
6.430,00
Hebel:
6,61
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC13YN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.233,46
Barriere Betrag:
6.359,00
Hebel:
6,23
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0LF3
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.169,84
Barriere Betrag:
6.294,00
Hebel:
5,93
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0LEZ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.087,98
Barriere Betrag:
6.210,00
Hebel:
5,57
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0LEV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.007,16
Barriere Betrag:
6.128,00
Hebel:
5,26
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DC0LES
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
5.946,03
Barriere Betrag:
6.065,00
Hebel:
5,05
NASDAQ 100 WAVE XXL Call
WKN:
DM3NQ6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
5.877,51
Barriere Betrag:
5.996,00
Hebel:
4,84
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS4YT0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.913,85
Barriere:
8.913,85
Hebel:
5,33
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS4QT7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.832,00
Barriere:
8.832,00
Hebel:
5,65
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS4N4Y
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.750,43
Barriere:
8.750,43
Hebel:
6,01
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS2NG5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.669,72
Barriere:
8.669,72
Hebel:
6,41
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DC6DFD
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.600,62
Barriere:
8.600,62
Hebel:
6,80
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS1FDH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.524,21
Barriere:
8.524,21
Hebel:
7,29
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS1A4A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.442,88
Barriere:
8.442,88
Hebel:
7,90
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS53WZ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.375,34
Barriere:
8.375,34
Hebel:
8,50
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS53WY
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.295,87
Barriere:
8.295,87
Hebel:
9,32
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6X0N
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.222,63
Barriere:
8.222,63
Hebel:
10,23
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DC4JSF
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.146,05
Barriere:
8.146,05
Hebel:
11,39
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS60RP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.075,06
Barriere:
8.075,06
Hebel:
12,69
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Put
WKN:
DS4N4W
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
8.016,52
Barriere:
8.016,52
Hebel:
14,05
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC5JRE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.322,57
Barriere:
7.322,57
Hebel:
51,22
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC5GXN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.252,96
Barriere:
7.252,96
Hebel:
35,10
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC5EHP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.176,17
Barriere:
7.176,17
Hebel:
25,90
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC5CZL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.106,39
Barriere:
7.106,39
Hebel:
21,14
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC5CZC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
7.025,47
Barriere:
7.025,47
Hebel:
17,29
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1UQM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.951,14
Barriere:
6.951,14
Hebel:
14,81
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1THD
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.882,16
Barriere:
6.882,16
Hebel:
13,05
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1TH5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.799,71
Barriere:
6.799,71
Hebel:
11,47
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1A2Y
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.731,61
Barriere:
6.731,61
Hebel:
10,41
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0Z2K
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.656,08
Barriere:
6.656,08
Hebel:
9,45
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0WZH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.584,70
Barriere:
6.584,70
Hebel:
8,69
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VHK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.502,84
Barriere:
6.502,84
Hebel:
7,96
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VF1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.430,43
Barriere:
6.430,43
Hebel:
7,40
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VEX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.358,02
Barriere:
6.358,02
Hebel:
6,91
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0LJV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.283,82
Barriere:
6.283,82
Hebel:
6,48
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0LJN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.211,29
Barriere:
6.211,29
Hebel:
6,11
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0LJE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.128,39
Barriere:
6.128,39
Hebel:
5,74
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DM3Q31
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
6.054,78
Barriere:
6.054,78
Hebel:
5,44
NASDAQ 100 WAVE Unlimited Call
WKN:
DM3LH2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
5.979,37
Barriere:
5.979,37
Hebel:
5,16
 
Sept
Okt
Dez
XXL
Unlimited

Top Hebelprodukte

10 weitere Produkte anzeigen

Beschreibung

Der NASDAQ-100 ist ein Aktienindex, der die Dividenden der Indexbestandteile nicht berücksichtigt (Preisindex). Der Index bildet die Wertentwicklung der in der Regel 100 US-amerikanischen und internationalen Unternehmen (ohne Finanztitel) ab, die die höchste Marktkapitalisierung an der NASDAQ Börse aufweisen. Die Berechnung des Index erfolgt durch NASDAQ OMX Group, Inc. (Indexsponsor). Diese ist für die Gestaltung, Berechnung und Zusammensetzung des Index sowie für die Gewichtung der Indexbestandteile verantwortlich.