Knock-Out Map

1,23
1,12
1,01
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JN
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,2300
Hebel:
10,7411
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JL
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,2200
Hebel:
11,8765
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JK
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,2150
Hebel:
12,5313
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JH
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,2050
Hebel:
14,1044
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JG
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,2000
Hebel:
15,0376
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JE
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1900
Hebel:
17,3611
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JD
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1850
Hebel:
18,8324
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JB
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1750
Hebel:
22,6244
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15JA
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1700
Hebel:
25,1256
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15J8
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1600
Hebel:
32,2581
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15J7
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1550
Hebel:
37,5940
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC15J5
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1450
Hebel:
56,1798
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC51CM
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1400
Hebel:
73,5294
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC6KZR
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1250
Hebel:
526,3158
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KM
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1100
Hebel:
73,5294
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KP
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,1050
Hebel:
54,6448
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KR
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0950
Hebel:
36,4964
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KS
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0900
Hebel:
31,3480
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KV
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0800
Hebel:
24,5098
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KW
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0750
Hebel:
22,0751
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KY
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0650
Hebel:
18,4502
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15KZ
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0600
Hebel:
17,0648
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15L1
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0500
Hebel:
14,8148
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15L2
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0450
Hebel:
13,8889
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15L4
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0350
Hebel:
12,3609
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15L5
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0300
Hebel:
11,7233
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15LU
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0200
Hebel:
10,6157
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC15LV
Laufzeit:
16.08.2019
Knock-Out:
1,0150
Hebel:
10,1420
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27M5
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,2300
Hebel:
11,0865
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27M3
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,2200
Hebel:
12,2850
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27M2
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,2150
Hebel:
12,9870
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27M0
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,2050
Hebel:
14,6843
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LZ
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,2000
Hebel:
15,6986
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LX
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1900
Hebel:
18,2482
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LW
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1850
Hebel:
19,8413
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LU
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1750
Hebel:
24,0385
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LT
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1700
Hebel:
26,8097
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LR
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1600
Hebel:
34,9650
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LQ
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1550
Hebel:
41,1523
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC27LN
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1450
Hebel:
62,5000
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC51CN
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1400
Hebel:
82,6446
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC6KZS
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1250
Hebel:
555,5556
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27N2
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1100
Hebel:
66,2252
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27N3
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,1050
Hebel:
49,5050
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27N5
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0950
Hebel:
33,6700
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27N6
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0900
Hebel:
29,1545
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27N8
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0800
Hebel:
23,0415
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27N9
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0750
Hebel:
20,9205
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NB
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0650
Hebel:
17,6056
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NC
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0600
Hebel:
16,3399
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NE
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0500
Hebel:
14,2653
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NF
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0450
Hebel:
13,4228
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NH
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0350
Hebel:
11,9904
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NJ
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0300
Hebel:
11,3766
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NL
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0200
Hebel:
10,3413
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC27NM
Laufzeit:
20.09.2019
Knock-Out:
1,0150
Hebel:
9,8814
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35PG
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,2300
Hebel:
11,3636
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35PE
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,2200
Hebel:
12,6263
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35PD
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,2150
Hebel:
13,3690
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35PB
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,2050
Hebel:
15,1745
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35PA
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,2000
Hebel:
16,2602
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35P8
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1900
Hebel:
18,9394
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35P7
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1850
Hebel:
20,6612
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35P5
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1750
Hebel:
25,1889
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35P4
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1700
Hebel:
28,2486
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35P2
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1600
Hebel:
37,1747
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35P1
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1550
Hebel:
43,8596
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC35NZ
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1450
Hebel:
67,1141
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC5Y61
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1400
Hebel:
89,2857
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC6KZT
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1250
Hebel:
588,2353
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35Q8
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1100
Hebel:
62,1118
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35Q9
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,1050
Hebel:
46,5116
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QB
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0950
Hebel:
31,8471
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QC
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0900
Hebel:
27,7008
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QE
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0800
Hebel:
22,0751
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QF
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0750
Hebel:
20,0803
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QH
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0650
Hebel:
17,0068
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QJ
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0600
Hebel:
15,8228
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QL
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0500
Hebel:
13,8696
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QM
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0450
Hebel:
13,0548
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QP
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0350
Hebel:
11,7096
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QQ
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0300
Hebel:
11,1235
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QS
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0200
Hebel:
10,1317
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC35QT
Laufzeit:
18.10.2019
Knock-Out:
1,0150
Hebel:
9,6899
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WEA
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,2300
Hebel:
11,6414
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WE8
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,2200
Hebel:
12,9702
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WE7
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,2150
Hebel:
13,7552
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WE5
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,2050
Hebel:
15,6250
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WE4
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,2000
Hebel:
16,7785
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WE2
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1900
Hebel:
19,6464
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WE1
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1850
Hebel:
21,4592
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WDZ
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1750
Hebel:
26,3158
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WDY
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1700
Hebel:
29,5858
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WDW
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1600
Hebel:
39,2157
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WDV
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1550
Hebel:
46,2963
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC4WDT
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1450
Hebel:
71,4286
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC51CQ
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1400
Hebel:
94,3396
EUR/USD WAVE Put
WKN:
DC6KZU
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1250
Hebel:
625,0000
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WF2
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1100
Hebel:
58,8235
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WF3
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,1050
Hebel:
44,2478
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WF5
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0950
Hebel:
30,3951
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WF6
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0900
Hebel:
26,5252
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WF8
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0800
Hebel:
21,2766
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WF9
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0750
Hebel:
19,3798
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFB
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0650
Hebel:
16,5017
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFC
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0600
Hebel:
15,3610
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFE
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0500
Hebel:
13,5135
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFF
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0450
Hebel:
12,7389
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFH
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0350
Hebel:
11,4548
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFJ
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0300
Hebel:
10,8932
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFL
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0200
Hebel:
9,9404
EUR/USD WAVE Call
WKN:
DC4WFM
Laufzeit:
15.11.2019
Knock-Out:
1,0150
Hebel:
9,5147
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WF4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2408
Barriere Betrag:
1,2280
Hebel:
9,4697
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DS427B
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2328
Barriere Betrag:
1,2200
Hebel:
10,1523
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WEY
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2257
Barriere Betrag:
1,2130
Hebel:
10,8578
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DS6HVT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2172
Barriere Betrag:
1,2050
Hebel:
11,8203
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WES
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2105
Barriere Betrag:
1,1980
Hebel:
12,7226
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DS4271
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2025
Barriere Betrag:
1,1900
Hebel:
13,9860
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WEL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1955
Barriere Betrag:
1,1830
Hebel:
15,3374
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WEH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1879
Barriere Betrag:
1,1760
Hebel:
17,0940
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WEE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1803
Barriere Betrag:
1,1680
Hebel:
19,3424
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WEB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1728
Barriere Betrag:
1,1610
Hebel:
22,2222
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WE8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1652
Barriere Betrag:
1,1530
Hebel:
26,1780
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DC1WE5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1576
Barriere Betrag:
1,1460
Hebel:
31,7460
EUR/USD WAVE XXL Put
WKN:
DS99UG
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1367
Barriere Betrag:
1,1255
Hebel:
100,0000
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DT7LXQ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1045
Barriere Betrag:
1,1160
Hebel:
61,3497
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
XM5NSL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0969
Barriere Betrag:
1,1080
Hebel:
43,4783
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DL96C7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0903
Barriere Betrag:
1,1010
Hebel:
34,6021
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DL0TFD
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0836
Barriere Betrag:
1,0950
Hebel:
28,6533
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DM3CZ0
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0755
Barriere Betrag:
1,0860
Hebel:
23,7530
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
XM800M
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0669
Barriere Betrag:
1,0780
Hebel:
20,1207
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DC1WGM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0609
Barriere Betrag:
1,0720
Hebel:
18,1488
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DC1TWK
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0531
Barriere Betrag:
1,0640
Hebel:
16,1290
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DM1UC4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0451
Barriere Betrag:
1,0560
Hebel:
14,4509
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DL8ZXZ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0375
Barriere Betrag:
1,0480
Hebel:
13,1752
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DC13R9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0305
Barriere Betrag:
1,0410
Hebel:
12,1655
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
XM4AUB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0221
Barriere Betrag:
1,0330
Hebel:
11,1483
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DC35S4
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0154
Barriere Betrag:
1,0260
Hebel:
10,4603
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DC4L94
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0089
Barriere Betrag:
1,0190
Hebel:
9,8619
EUR/USD WAVE XXL Call
WKN:
DC6F93
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0022
Barriere Betrag:
1,0120
Hebel:
9,3110
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS5491
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2273
Barriere:
1,2273
Hebel:
10,6838
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS549M
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2198
Barriere:
1,2198
Hebel:
11,5075
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS549J
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2123
Barriere:
1,2123
Hebel:
12,4688
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6J5Y
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,2053
Barriere:
1,2053
Hebel:
13,5135
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS549C
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1974
Barriere:
1,1974
Hebel:
14,9477
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS548Z
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1899
Barriere:
1,1899
Hebel:
16,6113
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS548W
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1825
Barriere:
1,1825
Hebel:
18,6567
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7JWV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1749
Barriere:
1,1749
Hebel:
21,3220
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7K6U
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1680
Barriere:
1,1680
Hebel:
24,5700
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7L7F
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1602
Barriere:
1,1602
Hebel:
29,5858
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DC057A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1533
Barriere:
1,1533
Hebel:
36,2319
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DC1TVX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1478
Barriere:
1,1478
Hebel:
44,0529
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DC5Y6A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1413
Barriere:
1,1413
Hebel:
59,1716
EUR/USD WAVE Unlimited Put
WKN:
DC6L0X
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1255
Barriere:
1,1255
Hebel:
344,8276
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM5Y51
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1158
Barriere:
1,1158
Hebel:
166,6667
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4BS1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1084
Barriere:
1,1084
Hebel:
78,1250
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4352
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,1008
Barriere:
1,1008
Hebel:
51,2821
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4BRZ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0941
Barriere:
1,0941
Hebel:
39,6825
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM0TDN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0852
Barriere:
1,0852
Hebel:
29,9401
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4BRX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0793
Barriere:
1,0793
Hebel:
25,9067
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM0R8G
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0709
Barriere:
1,0709
Hebel:
21,6920
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM9J9Q
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0638
Barriere:
1,0638
Hebel:
19,0476
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4BRT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0561
Barriere:
1,0561
Hebel:
16,8350
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
DL8ZWV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0480
Barriere:
1,0480
Hebel:
15,0150
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4BRR
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0414
Barriere:
1,0414
Hebel:
13,7931
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
DL9GVE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0333
Barriere:
1,0333
Hebel:
12,5471
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
XM4BRN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0265
Barriere:
1,0265
Hebel:
11,6686
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
DL96DN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0196
Barriere:
1,0196
Hebel:
10,8814
EUR/USD WAVE Unlimited Call
WKN:
DL96DL
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
1,0103
Barriere:
1,0103
Hebel:
9,9800
 
Aug
Sept
Okt
Nov
XXL
Unlimited

Wegen der Einführung einer Quellensteuer gemäß Abschnitt 871 (m) des U.S. Bundessteuergesetzes (US Internal Revenue Code) zum 1. Januar 2017 werden wir die Begebung von Delta-1-Produkten auf US-amerikanische Aktien vorübergehend aussetzen. Ansonsten bestünde für Anleger mit dem Erwerb dieser Produkte das Risiko einer Doppelbesteuerung durch Emittent und Depotbank. Wenn alle Marktteilnehmer eine Lösung erarbeitet haben, werden wir diese vorübergehende Maßnahme beenden können. Zudem werden für bereits emittierte Delta-1-Produkte (Bestandsprodukte) nur noch Ankaufspreise gestellt, da Anleger sonst dem Risiko einer für sie bei Erwerb nicht erkennbaren Steuerpflicht gemäß den genannten Vorschriften ausgesetzt wären. Produkte auf den Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 und der S&P 500 sind davon nicht betroffen.

X-pertenTrends aus dem Handelsraum