Produkte auf Basiswert EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB9TWA
120,230
121,230
0,03362221.05.2021
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
DB9UBY
106,130
107,130
0,02875729.07.2020
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB9TVP
117,300
118,300
0,03212316.04.2021
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB9TWX
119,010
120,010
0,03322121.05.2021
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB2GXC
110,940
111,940
0,03035606.07.2020
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2Y
99,500
100,500
0,2941219.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2U
99,500
100,500
0,3333319.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2R
99,600
100,600
0,3703719.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2T
99,600
100,600
0,3448319.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2X
99,600
100,600
0,3030319.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2S
99,600
100,600
0,3571419.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2W
99,500
100,500
0,312519.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2Z
99,400
100,400
0,2857119.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2V
99,600
100,600
0,3225819.12.2019
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G1W
104,480
105,480
0,02896916.11.2022
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G01
101,740
102,740
0,03071519.10.2021
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G21
105,080
106,080
0,0326311.01.2023
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G1S
102,860
103,860
0,02904702.11.2022
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
DB9UMM
102,300
103,300
0,03019608.09.2023
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G18
104,990
105,990
0,02873930.11.2022

Erweiterte Sortierung