Produkte auf Basiswert Telefonica S.A.

Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS679N
8,010
8,020
1,0020.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS131Y
7,510
7,520
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS679K
7,510
7,520
1,0020.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS679H
7,010
7,020
1,0020.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS1320
8,010
8,020
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS679M
8,010
8,020
1,0020.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS679J
7,010
7,020
1,0020.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS679L
7,510
7,520
1,0020.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS1321
8,010
8,020
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS1324
8,510
8,520
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS131Z
7,510
7,520
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Bonus-Zertifikat mit Cap
DS1323
8,510
8,520
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Call
DC53A0
0,009
0,000
1,0016.09.2020
Telefonica S.A. Call
DS193E
0,001
0,000
1,0018.12.2019
Telefonica S.A. Call
DC52ZZ
0,035
0,000
1,0016.09.2020
Telefonica S.A. Call
DS1YTB
0,001
0,000
1,0018.12.2019
Telefonica S.A. Discount-Zertifikat
DS14L7
6,540
0,000
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. Discount-Zertifikat
DC5R3Y
6,530
0,000
1,0019.12.2019
Telefonica S.A. WAVE XXL Call
DC0PNU
1,760
1,770
1,00Open End

Erweiterte Sortierung