Produkte auf Basiswert EURO STOXX 50

EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB9TWA
119,490
120,490
0,03362221.05.2021
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
DB9UBY
105,600
106,600
0,02875729.07.2020
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB9TVP
116,620
117,620
0,03212316.04.2021
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB9TWX
118,290
119,290
0,03322121.05.2021
EURO STOXX 50 Airbag-Zertifikat
SEK
DB2GXC
110,280
111,280
0,03035606.07.2020
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2Y
99,500
100,500
0,2941219.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2U
99,500
100,500
0,3333319.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2R
99,600
100,600
0,3703719.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2T
99,600
100,600
0,3448319.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2X
99,600
100,600
0,3030319.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2S
99,600
100,600
0,3571419.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2W
99,500
100,500
0,312519.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2Z
99,400
100,400
0,2857119.12.2019
EURO STOXX 50 Aktienanleihe
DS2H2V
99,600
100,600
0,3225819.12.2019
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G1W
104,480
105,480
0,02896916.11.2022
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G01
101,680
102,680
0,03071519.10.2021
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G21
105,010
106,010
0,0326311.01.2023
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G1S
102,750
103,750
0,02904702.11.2022
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
DB9UMM
102,190
103,190
0,03019608.09.2023
EURO STOXX 50 Anleihen mit Kapitalschutz
SEK
DB2G18
104,920
105,920
0,02873930.11.2022

Erweiterte Sortierung