29 623,20
24 686,00
19 748,80
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAZ
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
29 600,00
Hebel:
4,90
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
28 800,00
Hebel:
5,83
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAX
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
28 000,00
Hebel:
7,18
MDAX WAVE Put
WKN:
DC267U
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
27 600,00
Hebel:
8,13
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAW
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
27 200,00
Hebel:
9,36
MDAX WAVE Put
WKN:
DC18NY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
26 800,00
Hebel:
11,03
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21JZ
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
26 600,00
Hebel:
12,11
MDAX WAVE Put
WKN:
DC26G4
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
26 200,00
Hebel:
15,07
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWL
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
26 000,00
Hebel:
17,16
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2NBX
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
25 800,00
Hebel:
19,93
MDAX WAVE Put
WKN:
DS9GAU
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
25 600,00
Hebel:
23,76
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21JU
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
25 400,00
Hebel:
29,42
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2YLY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
24 600,00
Hebel:
190,09
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2UWM
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
24 200,00
Hebel:
44,13
MDAX WAVE Call
WKN:
DC16TK
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
24 000,00
Hebel:
32,51
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1379
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23 800,00
Hebel:
25,74
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127W
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23 600,00
Hebel:
21,30
MDAX WAVE Call
WKN:
DC11QZ
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23 400,00
Hebel:
18,30
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW3
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
23 000,00
Hebel:
14,04
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FVY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22 800,00
Hebel:
12,61
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1CXN
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22 600,00
Hebel:
11,49
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034Z
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22 400,00
Hebel:
10,47
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034R
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
22 000,00
Hebel:
8,95
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034M
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21 800,00
Hebel:
8,35
MDAX WAVE Call
WKN:
DC02CT
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21 600,00
Hebel:
7,84
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0QB2
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21 400,00
Hebel:
7,38
MDAX WAVE Call
WKN:
DS94MT
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
21 000,00
Hebel:
6,57
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9GA0
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20 800,00
Hebel:
6,26
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0JA6
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20 600,00
Hebel:
5,95
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9FZZ
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20 400,00
Hebel:
5,68
MDAX WAVE Call
WKN:
DS9FZY
Laufzeit:
26.04.2019
Knock-Out:
20 000,00
Hebel:
5,20
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1CXU
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
29 600,00
Hebel:
4,90
MDAX WAVE Put
WKN:
DC035D
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
28 800,00
Hebel:
5,83
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GWB
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
28 000,00
Hebel:
7,18
MDAX WAVE Put
WKN:
DC267V
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
27 600,00
Hebel:
8,13
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GWA
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
27 200,00
Hebel:
9,36
MDAX WAVE Put
WKN:
DC18NZ
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
26 800,00
Hebel:
11,03
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21K0
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
26 600,00
Hebel:
12,11
MDAX WAVE Put
WKN:
DC26G5
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
26 200,00
Hebel:
15,07
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWM
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
26 000,00
Hebel:
17,16
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2NBY
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
25 800,00
Hebel:
19,93
MDAX WAVE Put
WKN:
DC0GW8
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
25 600,00
Hebel:
23,76
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21JV
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
25 400,00
Hebel:
29,42
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2YLZ
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
24 600,00
Hebel:
190,09
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2UWN
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
24 200,00
Hebel:
44,13
MDAX WAVE Call
WKN:
DC16TL
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
24 000,00
Hebel:
32,51
MDAX WAVE Call
WKN:
DC137A
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23 800,00
Hebel:
25,74
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127X
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23 600,00
Hebel:
21,30
MDAX WAVE Call
WKN:
DC11R0
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23 400,00
Hebel:
18,17
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW4
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
23 000,00
Hebel:
14,04
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FVZ
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22 800,00
Hebel:
12,61
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1CXP
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22 600,00
Hebel:
11,44
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0350
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22 400,00
Hebel:
10,47
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034S
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
22 000,00
Hebel:
8,95
MDAX WAVE Call
WKN:
DC034N
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21 800,00
Hebel:
8,35
MDAX WAVE Call
WKN:
DC02CU
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21 600,00
Hebel:
7,82
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0QB3
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21 400,00
Hebel:
7,35
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9M
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
21 000,00
Hebel:
6,57
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9K
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20 800,00
Hebel:
6,24
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0JA7
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20 600,00
Hebel:
5,94
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9J
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20 400,00
Hebel:
5,67
MDAX WAVE Call
WKN:
DC0G9H
Laufzeit:
31.05.2019
Knock-Out:
20 000,00
Hebel:
5,19
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1PWN
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
29 600,00
Hebel:
4,93
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21K4
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
29 200,00
Hebel:
5,35
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1FWE
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
28 800,00
Hebel:
5,87
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2NC2
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
28 400,00
Hebel:
6,49
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1B71
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
28 000,00
Hebel:
7,23
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1W8S
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
27 600,00
Hebel:
8,18
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1B70
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
27 200,00
Hebel:
9,43
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1J6S
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26 800,00
Hebel:
11,13
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21K1
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26 600,00
Hebel:
12,23
MDAX WAVE Put
WKN:
DC26G6
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26 200,00
Hebel:
15,25
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BSU
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
26 000,00
Hebel:
17,28
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2NBZ
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
25 800,00
Hebel:
20,09
MDAX WAVE Put
WKN:
DC1BST
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
25 600,00
Hebel:
23,99
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21JW
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
25 400,00
Hebel:
29,77
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2YM0
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
24 600,00
Hebel:
190,09
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2UWP
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
24 200,00
Hebel:
43,35
MDAX WAVE Call
WKN:
DC16TM
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
24 000,00
Hebel:
32,09
MDAX WAVE Call
WKN:
DC137B
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23 800,00
Hebel:
25,48
MDAX WAVE Call
WKN:
DC127Y
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23 600,00
Hebel:
21,12
MDAX WAVE Call
WKN:
DC11R1
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23 400,00
Hebel:
17,91
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW5
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
23 000,00
Hebel:
13,88
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1FW0
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22 800,00
Hebel:
12,48
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7Q
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22 600,00
Hebel:
11,34
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7P
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22 400,00
Hebel:
10,38
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7M
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
22 000,00
Hebel:
8,89
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7L
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
21 800,00
Hebel:
8,29
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7K
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
21 600,00
Hebel:
7,77
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7J
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
21 200,00
Hebel:
6,90
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7H
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
20 800,00
Hebel:
6,21
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7G
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
20 400,00
Hebel:
5,64
MDAX WAVE Call
WKN:
DC1B7F
Laufzeit:
28.06.2019
Knock-Out:
20 000,00
Hebel:
5,17
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXZ
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
29 600,00
Hebel:
4,91
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXY
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
28 800,00
Hebel:
5,84
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXX
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
28 000,00
Hebel:
7,20
MDAX WAVE Put
WKN:
DC267W
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
27 600,00
Hebel:
8,16
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXW
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
27 200,00
Hebel:
9,40
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXV
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
26 800,00
Hebel:
11,08
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21K2
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
26 600,00
Hebel:
12,17
MDAX WAVE Put
WKN:
DC26G7
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
26 200,00
Hebel:
15,07
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXT
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
26 000,00
Hebel:
17,16
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2NC0
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
25 800,00
Hebel:
19,93
MDAX WAVE Put
WKN:
DC2GXS
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
25 600,00
Hebel:
23,76
MDAX WAVE Put
WKN:
DC21JX
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
25 400,00
Hebel:
29,42
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2YM1
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
24 600,00
Hebel:
190,09
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2UWQ
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
24 200,00
Hebel:
43,35
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GXB
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
24 000,00
Hebel:
32,09
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GXA
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
23 800,00
Hebel:
25,48
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX9
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
23 600,00
Hebel:
21,12
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX8
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
23 400,00
Hebel:
18,04
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX7
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
23 200,00
Hebel:
15,74
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX6
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
22 800,00
Hebel:
12,54
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX5
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
22 400,00
Hebel:
10,43
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX4
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
22 000,00
Hebel:
8,92
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2G1X
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
21 600,00
Hebel:
7,80
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX3
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
21 200,00
Hebel:
6,92
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX2
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
20 800,00
Hebel:
6,22
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX1
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
20 400,00
Hebel:
5,65
MDAX WAVE Call
WKN:
DC2GX0
Laufzeit:
31.07.2019
Knock-Out:
20 000,00
Hebel:
5,18
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM1X32
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
30 377,72
Barriere Betrag:
29 490,00
Hebel:
4,30
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6SNV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
30 151,95
Barriere Betrag:
29 270,00
Hebel:
4,47
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM3JWY
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29 783,23
Barriere Betrag:
28 910,00
Hebel:
4,79
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM99FW
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29 513,76
Barriere Betrag:
28 650,00
Hebel:
5,06
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM32CE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29 246,53
Barriere Betrag:
28 390,00
Hebel:
5,35
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS0WEE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29 021,69
Barriere Betrag:
28 170,00
Hebel:
5,62
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM5MSX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 826,72
Barriere Betrag:
27 990,00
Hebel:
5,88
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS5K3K
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 502,96
Barriere Betrag:
27 670,00
Hebel:
6,37
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM1YC2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 265,48
Barriere Betrag:
27 440,00
Hebel:
6,79
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM28ZJ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 006,22
Barriere Betrag:
27 190,00
Hebel:
7,31
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DM7HAB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 769,69
Barriere Betrag:
26 960,00
Hebel:
7,86
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6THY
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 529,37
Barriere Betrag:
26 730,00
Hebel:
8,51
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6XRH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 232,48
Barriere Betrag:
26 440,00
Hebel:
9,48
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS6XRF
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 030,19
Barriere Betrag:
26 240,00
Hebel:
10,28
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7EWB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 773,57
Barriere Betrag:
25 990,00
Hebel:
11,49
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7NH8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 491,61
Barriere Betrag:
25 720,00
Hebel:
13,23
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DS7QX8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 298,49
Barriere Betrag:
25 530,00
Hebel:
14,77
MDAX WAVE XXL Put
WKN:
DC21T6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 080,59
Barriere Betrag:
25 300,00
Hebel:
16,97
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DS99G3
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 803,13
Barriere Betrag:
24 500,00
Hebel:
27,24
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DS99G1
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 511,92
Barriere Betrag:
24 200,00
Hebel:
20,61
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC144Z
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 353,77
Barriere Betrag:
24 040,00
Hebel:
18,22
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC11UV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 070,43
Barriere Betrag:
23 750,00
Hebel:
15,10
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC11UT
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 875,91
Barriere Betrag:
23 550,00
Hebel:
13,46
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC10J8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 585,78
Barriere Betrag:
23 250,00
Hebel:
11,63
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC1DT8
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 329,31
Barriere Betrag:
22 990,00
Hebel:
10,38
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC1DT6
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 133,47
Barriere Betrag:
22 780,00
Hebel:
9,59
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0Z1A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 858,60
Barriere Betrag:
22 500,00
Hebel:
8,67
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0WVD
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 665,17
Barriere Betrag:
22 300,00
Hebel:
8,12
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0VBB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 374,20
Barriere Betrag:
22 000,00
Hebel:
7,42
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0VB9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 178,17
Barriere Betrag:
21 800,00
Hebel:
6,99
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DC0QJM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 891,66
Barriere Betrag:
21 510,00
Hebel:
6,55
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5XTN
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 640,74
Barriere Betrag:
21 250,00
Hebel:
6,07
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5VYE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 434,01
Barriere Betrag:
21 040,00
Hebel:
5,78
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5VYC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 224,61
Barriere Betrag:
20 820,00
Hebel:
5,57
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL5JAW
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19 929,56
Barriere Betrag:
20 520,00
Hebel:
5,17
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL11N7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19 692,37
Barriere Betrag:
20 270,00
Hebel:
4,93
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL11N5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19 481,95
Barriere Betrag:
20 060,00
Hebel:
4,73
MDAX WAVE XXL Call
WKN:
DL1QC2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19 285,05
Barriere Betrag:
19 850,00
Hebel:
4,56
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM8D2A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29 399,32
Barriere:
29 399,32
Hebel:
5,15
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM8QYG
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
29 131,69
Barriere:
29 131,69
Hebel:
5,44
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM3TEU
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 921,29
Barriere:
28 921,29
Hebel:
5,71
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM06UP
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 653,87
Barriere:
28 653,87
Hebel:
6,09
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7J4F
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 463,99
Barriere:
28 463,99
Hebel:
6,39
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM7HB7
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
28 173,26
Barriere:
28 173,26
Hebel:
6,90
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM3N9A
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 956,49
Barriere:
27 956,49
Hebel:
7,42
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM9E9T
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 660,36
Barriere:
27 660,36
Hebel:
8,05
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM0ABH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 446,35
Barriere:
27 446,35
Hebel:
8,67
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM1SBA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
27 210,36
Barriere:
27 210,36
Hebel:
9,43
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DM3TET
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 949,38
Barriere:
26 949,38
Hebel:
10,52
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6SLU
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 695,30
Barriere:
26 695,30
Hebel:
11,77
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6XPB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 415,47
Barriere:
26 415,47
Hebel:
13,58
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS6XP9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
26 219,07
Barriere:
26 219,07
Hebel:
15,16
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7EU5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25 969,88
Barriere:
25 969,88
Hebel:
17,91
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7NFH
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25 696,11
Barriere:
25 696,11
Hebel:
22,26
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DS7QUR
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25 508,61
Barriere:
25 508,61
Hebel:
26,86
MDAX WAVE Unlimited Put
WKN:
DC21PM
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
25 297,66
Barriere:
25 297,66
Hebel:
34,80
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC2UYB
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24 517,65
Barriere:
24 517,65
Hebel:
107,44
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC2UY9
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
24 217,43
Barriere:
24 217,43
Hebel:
47,52
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1432
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 955,16
Barriere:
23 955,16
Hebel:
31,28
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC11T2
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 763,28
Barriere:
23 763,28
Hebel:
25,22
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC10EC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 464,18
Barriere:
23 464,18
Hebel:
19,31
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC10EA
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
23 263,64
Barriere:
23 263,64
Hebel:
16,70
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1DVQ
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 999,20
Barriere:
22 999,20
Hebel:
14,20
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC1C8H
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 803,28
Barriere:
22 803,28
Hebel:
12,74
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0Z23
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 514,95
Barriere:
22 514,95
Hebel:
11,08
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0WZ5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 315,54
Barriere:
22 315,54
Hebel:
10,17
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VEE
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
22 015,56
Barriere:
22 015,56
Hebel:
9,08
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0VEC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 814,51
Barriere:
21 814,51
Hebel:
8,46
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DC0S76
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 514,48
Barriere:
21 514,48
Hebel:
7,65
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5XWC
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 260,29
Barriere:
21 260,29
Hebel:
7,10
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5VSV
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
21 047,17
Barriere:
21 047,17
Hebel:
6,68
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5VST
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 832,40
Barriere:
20 832,40
Hebel:
6,32
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL5KKR
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 526,71
Barriere:
20 526,71
Hebel:
5,86
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL6R69
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 252,37
Barriere:
20 252,37
Hebel:
5,50
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL11QX
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
20 066,59
Barriere:
20 066,59
Hebel:
5,29
MDAX WAVE Unlimited Call
WKN:
DL1QF5
Laufzeit:
Open End
Basispreis:
19 756,16
Barriere:
19 756,16
Hebel:
4,95
 
April
Mai
Juni
Juli
XXL
Unlimited

Top Hebelprodukte

10 weitere Produkte anzeigen

Kursliste MDAX Werte

Aareal Bank AG
27,09
-0,70
-2,52%
 
Airbus SE
114,54
-4,28
-3,60%
 
Alstria Office Reit AG
13,83
0,07
+0,51%
 
Aurubis AG
46,45
-2,06
-4,25%
 
Axel Springer SE
45,72
-0,30
-0,65%
 
Bechtle AG
80,20
-0,80
-0,99%
 
Brenntag AG
45,88
-1,29
-2,73%
 
Carl Zeiss Meditec AG
76,60
-1,36
-1,74%
 
Commerzbank AG
6,90
-0,13
-1,88%
 
Delivery Hero AG
34,63
-0,99
-2,78%
 
Deutsche Euroshop AG
27,01
-0,10
-0,37%
 
Deutsche Pfandbriefbank AG
10,66
-0,24
-2,20%
 
Deutsche Wohnen SE
44,14
-0,32
-0,72%
 
Drillisch AG
38,02
-0,54
-1,40%
 
Duerr AG
34,27
-1,74
-4,83%
 
Evonik Industries AG
24,19
-0,91
-3,63%
 
Evotec AG
21,94
-0,12
-0,54%
 
Fielmann AG
59,31
-0,63
-1,05%
 
Fraport AG
67,65
-0,37
-0,54%
 
freenet AG
19,57
-0,32
-1,61%
 
Fuchs Petrolub SE Vz.
37,29
-1,56
-4,02%
 
GEA Group AG
22,48
-0,62
-2,68%
 
Gerresheimer AG
67,24
-1,73
-2,51%
 
Grand City Properties S.A.
21,94
0,00
0,00%
 
Hannover Rueck SE
125,50
-1,31
-1,03%
 
Hella KGaA Hueck & Co.
39,78
-0,81
-2,00%
 
Hochtief AG
142,46
-0,59
-0,41%
 
Hugo Boss AG Stamm Neu
60,28
-1,32
-2,14%
 
Innogy SE
41,00
-0,17
-0,41%
 
K+S AG
16,19
-0,87
-5,10%
 
KION Group AG
47,18
-2,23
-4,51%
 
Lanxess AG
48,35
-2,60
-5,10%
 
LEG Immobilien AG
106,80
0,60
+0,56%
 
Metro AG
14,82
-0,05
-0,34%
 
Morphosys AG
81,83
-1,41
-1,69%
 
MTU Aero Engines AG
195,35
-2,47
-1,25%
 
Nemetschek SE
134,70
-0,30
-0,22%
 
NORMA GROUP SE
43,64
-1,96
-4,30%
 
OSRAM Licht AG
34,68
-1,58
-4,36%
 
ProSiebenSat.1 Media SE
14,00
-0,41
-2,85%
 
Puma SE
498,83
-2,80
-0,56%
 
Qiagen N.V.
35,04
-0,50
-1,41%
 
Rheinmetall AG
94,03
-4,12
-4,20%
 
Rocket Internet SE
22,64
-0,30
-1,31%
 
RTL Group SA
50,20
-1,40
-2,71%
 
Salzgitter AG
25,64
-1,44
-5,32%
 
Sartorius AG Vz.
147,06
-2,11
-1,41%
 
Schaeffler AG
7,11
-0,09
-1,25%
 
Scout 24 AG
45,98
-0,17
-0,37%
 
Siemens Healthineers AG
37,48
-0,94
-2,45%
 
Siltronic AG
80,11
-1,28
-1,57%
 
Software AG
29,88
-0,68
-2,23%
 
Symrise AG
78,90
-1,97
-2,44%
 
TAG Immobilien AG
21,84
-0,02
-0,09%
 
Telefonica Deutschland Holding AG
2,96
-0,03
-1,10%
 
Uniper SE
27,50
-0,08
-0,29%
 
United Internet AG
34,14
-0,55
-1,59%
 
Wacker Chemie AG
80,62
-3,77
-4,47%
 
Zalando SE
34,16
-1,04
-2,95%
 

Beschreibung

Der MDAX® (TR) ist ein Aktienindex, der die Dividenden der Indexbestandteile berücksichtigt (Performanceindex). Der Index setzt sich in der Regel aus den 60 deutschen Unternehmen zusammen, die gemessen an Börsenumsatz und Marktkapitalisierung unterhalb der DAX®-Werte gelistet sind. Die Gewichtung eines Indexbestandteils darf 10% nicht überschreiten. Die Berechnung des Index erfolgt durch die Deutsche Börse AG (Indexsponsor). Diese ist für die Gestaltung, Berechnung und Zusammensetzung des Index sowie für die Gewichtung der Indexbestandteile verantwortlich.