İhraççı Bilgi Dokümanı

İhraççı Bilgi Dokümanlarımızı bu sayfada bulabilirsiniz. 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
  
Deutsche Bank AG ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Kasım 2018 tarih ve 58/1327 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 29/11/2018 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/02/2019, 06/05/2019 ve 20/05/2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "4.1 İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler",  "6.1.1 İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "13.3 Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2019 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.10855 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 21.08.2019) 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni

Deutsche Bank AG ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Kasım 2018 tarih ve 58/1327 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 29/11/2018 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/02/2019, 06/05/2019 ve 20/05/2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "4.1 İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler",  "6.1.1 İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "13.3 Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/2019 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.10855 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu tadil metni ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

SPK Onaylı Tadil Metni (21.08.2019)


İhraççı Deutsche Bank AG'nin tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni

Deutsche Bank AG ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Kasım 2018 tarih ve 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 29/11/2018 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/02/2019 ve 06/05/2019 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "6.1.1 İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", ve "13.3 Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/05/2019 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.7166 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

 


İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 20.05.2019) 
SPK Onaylı Tadil Metni (20.05.2019)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni
  

Deutsche Bank AG ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Kasım 2018 tarih ve 58/1327 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 29/11/2018 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metni ise 25/02/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
 
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "4.1 İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler", "6.1.1 İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", "10.2.1 İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "13.3 Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Mayıs 2019 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.6503 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.


İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 06.05.2019) 
SPK Onaylı Tadil Metni (06.05.2019)


İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
  

Deutsche Bank AG ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Kasım 2018 tarih ve 58/1327 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 29/11/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştı.
  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "6.1.1 İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi" başlığı altında yer alan "Son Gelişmeler" başlıklı alt bölümünde ve "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2019 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.2966 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.


İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 25.02.2019) 
SPK Onaylı Tadil Metni (25.02.2019)


Deutsche Bank AG'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (İhraçcı) tarafından  bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği ,yurtiçinde toplam 225.000.000 TL nominal değerli 22.500.000.000 adet yatırım kuruluşu varantları/sertifikaları/senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin  Sermaye Piyasası Kurulu'nun  23/11/2018  tarih ve 58/1327 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı  Bilgi Dökümanı  (İBD) ve ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. 

Söz konusu İhraçcı bilgi Dokümanı ve ekler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde de yayımlanmıştır. Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) , İhraççı ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde 26/12/2018 tarihinde yayınlanacaktır.

 

SPK tarafından onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı (29.11.2018) 
Ek 1 - Deutsche Bank AG Esas Sözleşme (29.11.2018)
Ek 2 - Deutsche Bank AG Beyanlar (29.11.2018)

 

Deutsche Bank AG-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 nolu İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci md. çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı
  
Deutsche Bank AG (İhraççı) tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılarına satışına  ilişkin henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet"PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. 

SPK tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı (Taslak) (18.10.2018)
SPK tarafından henüz onaylanmamış Sermaye Piyasası Aracı Notu (Taslak) (18.10.2018) 
SPK tarafından henüz onaylanmamış Özet (Taslak) (18.10.2018) 

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali
  
Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/01/2018, 23/02/2018, 03/05/2018, 21/05/2018,  12/06/2018 ve 26/07/2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ağustos 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.8710 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde de yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 14.08.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (14.08.2018)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/01/2018, 23/02/2018, 03/05/2018, 21/05/2018 ve  12/06/2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi"  başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Temmuz 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.8165 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 26.07.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (26.07.2018)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/01/2018, 23/02/2018, 03/05/2018 ve 21/05/2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi" ve "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi"  başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11 Haziran 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.6612 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 12.06.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (12.06.2018)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/01/2018, 23/02/2018 ve 03/05/2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "4.1. İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler", "6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", "12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı" ve "13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri"  başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Mayıs 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.5546 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 21.05.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (21.05.2018)

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde; İhraççı Bilgi Dokümanı güncelleme metinleri ise 25/01/2018 ve 23/02/2018 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "4.1. İhraççının Yatırım Kuruluşu Varantlarına/Sertifikalarına İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirme Gücünü Etkileyebilecek Riskler", "6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi", "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "13.3. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri"  başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Nisan 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.4838 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 03.05.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (03.05.2018) (1.Bölüm)
SPK Onaylı Tadil Metni (03.05.2018) (2.Bölüm)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi" başlığı altında yer alan "Son Gelişmeler" alt başlıklı bölümünde, "10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi" ve "12.1. Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki ve toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan ve dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı" başlıklı bölümlerinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Şubat 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.2069 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 23.02.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (23.02.2018)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Aralık 2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır


Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; "6.1.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi" başlığı altında yer alan "Son Gelişmeler" alt başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Ocak 2018 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.828 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Paltformu'nun (KAP) www.kap.org.tr  internet adresinde de  yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 25.01.2018) 
SPK Onaylı Tadil Metni (25.01.2018)

 

Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanının Onaylanması

Londra Şubesi aracılığıyla hareket eden Deutsche Bank Aktiengesellschaft (İhraçcı) tarafından bir yıllık dönem içerisinde ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği ,yurtiçinde toplam 150.000.000 TL nominal değerli 15.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varantları/sertifikaları/senetlerinin hem halka arzına hem de halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2017 tarih ve 45/1518 sayılı toplantısında onaylanan İhraçcı Bilgi Dökümanı (İBD) ve ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

Söz konusu İhraçcı bilgi Dokümanı ve ekler ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet adresinde de yayınlanmıştır. Söz konusu İhraççı Bilgi Dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) , İhraççı ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde 26/12/2017 tarihinde yayınlanacaktır.

SPK Tarafından Onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı
EK1 Deutsche Bank AG Ana Sözleşme
EK2 Beyanlar

 

Deutsche Bank AG-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 nolu İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci md. çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı ,Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet

Deutsche Bank AG Londra Şubesi aracılığı ile hareket eden Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (İhraççı) tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılarına satışına  ilişkin henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

SPK Tarafından Henüz Onaylanmamış IBD (Taslak)
SPK Tarafından Henüz Onaylanmamış SPA Notu (Taslak)
SPK Tarafından Henüz Onaylanmamış ÖZET (Taslak)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.


Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; İhraççı'nın yönetim yapısında meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Ekim 2017 tarih ve 29833736-105.02.02.02-E.11688 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.  


Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde 19/10/2017 tarihinde yayınlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 19.10.2017) 
SPK Onaylı Tadil Metni (19.10.2017)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı'nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklere ilişkin açıklamalarda, (ii) İhraççı'nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde, (iii) İhraççı'nın yönetim yapısında ve (iv) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Eylül 2017 tarih ve 29833736-105.05.02-E.10271 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde 11/09/2017 tarihinde yayınlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 11.09.2017) 
SPK Onaylı Tadil Metni (11.09.2017)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.
  
Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) Hukuksal bail-in süreci ve diğer idari tedbirler, (ii) İhraççı'nın ana ürün ve hizmet kategorileri, (iii) İhraççı'nın yönetim yapısı ve (iv) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/05/2017 tarih ve 29833736-105.05.02-E.6736 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayımlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 02.06.2017) 
SPK Onaylı Tadil Metni (02.06.2017)

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı'yı denetleyen bağımsız denetim kuruluşunun adresinde, (ii) İhraççı'nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklere ilişkin açıklamalarda, (iii) İhraççı'nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde, (iv) İhraççı'nın yönetim yapısında, (v) İhraççı'nın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalarda ve (vi) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/05/2017 tarih ve 29833736-105.05.02-E.5734 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayımlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 08.05.2017) 
SPK Onaylı Tadil Metni (08.05.2017) 

 

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; İhraççı'nın ana ürün ve hizmet kategorilerini içerir İhraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı ilgili maddesinde bahsedilen İhraççı'ya ilişkin son gelişmelerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/04/2017 tarih ve 29833736-105.05.02-E.4143 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayımlanmıştır.

 

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 05.04.2017) 
SPK Onaylı Tadil Metni (05.04.2017) 

 

 

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı'nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde, (ii) İhraççı'nın yönetim yapısında ve (iii) İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim konusundaki açıklamalarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/03/2017 tarih ve 29833736-105.05.02-E.3232 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. 
  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 13.03.2017) 
Tadil Metni (13.03.2017) 

 

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Aralık 2016 tarih ve 34/1226 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 19 Aralık 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı'nın internet sitelerinde yayımlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; İhraççı'nın ana ürün ve hizmet kategorilerini içerir İhraççı faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı ilgili maddesinde bahsedilen İhraççı'ya ilişkin son gelişmelerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2017 tarih ve 29833736-105.05.02-E.640 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayımlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 18.01.2017) 
Tadil Metni (18.01.2017) 

 

 

Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanının Onaylanması

Londra Şubesi aracılığıyla hareket eden Deutsche Bank Aktiengesellschaft ("İhraççı") tarafından bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurt içinde toplam 100.000.000 TL nominal değerli 10.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09/12/2016 tarih ve 34/1226 sayılı toplantısında onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ("İBD") ve ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

Söz konusu İhraçcı bilgi Dokümanı ve ekler ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

SPK Tarafından Onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı
EK1 Deutsche Bank AG Ana Sözleşme
EK2 Beyanlar

 

Deutsche Bank AG - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 nolu İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı,Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet

Deutsche Bank AG Londra Şubesi aracılığı ile hareket eden Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (İhraççı) tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış İhraççı ilgi Dokümanı,Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet  "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

SPK Tarafindan Henuz Onaylanmamis IBD (Taslak)
SPK Tarafindan Henuz Onaylanmamis SPA Notu (Taslak)
SPK Tarafindan Henuz Onaylanmamis OZET (Taslak)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1500 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 2 Aralık 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı’nın internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; İhraççı'ya ilişkin son gelişmelerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.10.2016 tarih ve 29833736-105.05.02 -E.10402 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde 11/10/2016 tarihinde  yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 11.10.2016) 
Tadil Metni (11.10.2016) 

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1500 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 2 Aralık 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı’nın internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı'nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklere ilişkin açıklamalarda, (ii) İhraççı’nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde, (iii) İhraççı’nın yönetim yapısında, (iv) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda ve (v) KAP’ın internet adresinde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri,, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2016 tarih ve 29833736-105.05.02-E.9316 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde 31/08/2016 tarihinde  yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 31.08.2016) 

Tadil Metni (31.08.2016)

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1500 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 2 Aralık 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı’nın internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı’nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde, (ii) İhraççı’nın yönetim yapısında ve (iii) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2016 tarih ve 29833736-105.05.02-E.6775 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.org.tr internet adresinde 16/06/2016 tarihinde  yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 16.06.2016) 

Tadil Metni (16.06.2016)

 

  

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1500 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 2 Aralık 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı’nın internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı’nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek riskler, (ii) İhraççı’nın ana ürün ve hizmet kategorileri, (iii) İhraççı’nın yönetim yapısı ve (iv) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2016 tarih ve 29833736-105.05.02-E.4895 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.gov.tr internet adresinde 27/04/2016 tarihinde yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 27.04.2016) 

 Tadil Metni (27.04.2016)

 

 

İhraççı Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1500 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 2 Aralık 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca piyasa yapıcı kurum olan ortaklığımızın ve İhraççı’nın internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı’nın yönetim yapısında, (ii) İhraççı’nın internet sitesinde, (iii) İhraççı’nın iştiraklerine ilişkin açıklamalarda, (iv) İhraççı’nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklere ilişkin açıklamalarda, (v) İhraççı’nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde, (vi) İhraççı’nın ortaklık yapısına ilişkin açıklamalarda ve (vii) İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim konusundaki açıklamalarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/03/2016 tarih ve 29833736-105.05.02-E.2969 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.gov.tr internet adresinde 14/03/2016 tarihinde  yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Nihai Hali 14.03.2016) 

 Tadil Metni (14.03.2016)

  


Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dökümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2015 tarih ve 32/1500 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 2 Aralık 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; (i) İhraççı’nın yönetim yapısında, (ii) İhraççı’nın taraf olduğu ve/veya İhraççı’ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda, (iii) İhraççı’nın iştiraklerinde, (iv) İhraççı’nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklerde, (v) İhraççı’nın ana ürün ve hizmet kategorilerinde ve (vi) İhraççı’nın ortaklık yapısında meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/12/2015 tarih ve 29833736-105.05.02-E.14560 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.gov.tr internet adresinde 04/01/2016 tarihinde  yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali 04.01.2016) 

 

Tadil Metni (04.01.2016)Deutsche Bank AG’nin İhraççı Bilgi Dokümanının Onaylanması   

Londra Şubesi aracılığıyla hareket eden Deutsche Bank Aktiengesellschaft (“İhraççı”) tarafından bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilmek üzere, yurt içinde toplam 100.000.000 TL nominal değerli 10.000.000.000 adet yatırım kuruluşu varantları, sertifikaları ve senetlerinin  halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27/11/2015 tarih ve 32/1500 ayılı toplantısında onaylanan  İhraççı Bilgi Dokümanı (“İBD”) ve ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu İhraçcı bilgi Dokümanı ve ekleri ayrıca Kamuyu aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

1-İBD
2-Anasözleşme
3-Beyanlar


Deutsche Bank AG'nin İhraççı Bilgi Dokümanında yapılan tadil ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarih ve 33/1115 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı, 25/11/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dokümanının; “İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi” bölümünde yer alan “Son Gelişmeler” altında yer alan açıklamalarda meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/10/2015 tarih ve 29833736-105.05.02-E.11522 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.gov.tr internet adresinde 27/10/2015 tarihinde  yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali 27.10.2015) 

Tadil Metni (27.10.2015)

Sermaye Piyasasi Kurulu'nun II-5.1 nolu Izahname ve Ihraç Belgesi Tebligi'nin 28'inci maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan henüz onaylanmamis Ihraççi Bilgi Dökümani

Deutsche Bank AG Londra Şubesi aracılığı ile hareket eden Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt (İhraççı) tarafından ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış İhraççı Bilgi Dokümanı "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

İhraçcı Bilgi Dokümanı (Taslak - SPK tarafından henüz onaylanmamış hali)Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarih ve 33/1115 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı, 25/11/2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dökümanının; (i) İhraççı'nın yönetim yapısında, (ii) İhraççı'nın taraf olduğu ve/veya İhraççı'ya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda, (iii) İhraççı'nın iştiraklerinde, (iv) İhraççı'nın yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklerde ve (v) İhraççı'nın genel görünümünde, iş dallarında ve İhraççı'ya ilişkin son gelişmelerde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/09/2015 tarih ve 29833736-105.05.02-E.9651 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden,tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraçcı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ve İhraçcı Bilgi Dökümanının nihai hali ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) www.kap.gov.tr internet adresinde 08/09/2015 tarihinde yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali) 

Tadil Metni (08.09.2015)

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarih ve 33/1115 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı, 25/11/2014 tarihinde  Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dökümanının; ihraçcının yönetim yapısında , taraf olduğu davalarda   ve/veya İhraçcıya karşı açılmış davalar ve hukuki takibatlarda ,  İştiraklerinde , yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyecek risklerde ve ana ürün ve hizmet kategorilerinde   meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/07/2015 tarih ve 29833736-105.05.02-E.7528 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının http://www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin https://www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali) 

Tadil Metni (22.07.2015)

 

İhraççı Bilgi Dokümanımızı bu sayfada bulabilirsiniz. İhraççı Bilgi Dokümanı, varantlar, sertifikalar ve senetlerle ilgili yasal koşulları içeren SPK tarafından onaylanmış bir belgedir. İhraççı olarak Deutsche Bank hakkında bilgiler içerir. Bankanın önümüzdeki yıl boyunca ihraç etmeyi planladığı ürünlerin şablonları da doküman içinde yer almaktadır.

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa  yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye  Piyasası Kurulu'nun 21 Kasım 2014 tarih ve 33/1115 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı, 25/11/2014 tarihinde  Kamuyu  Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dökümanının; ihraçcının taraf olduğu davalarda  meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve  tadil metinleri , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/12/2014 tarih ve 29833736-105.05.02-2645 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve  söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca  İhraççının http://www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin https://www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı Nihai Hali 02012015

SPK Onaylı İBD Tadil Metni 02012015

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varant,sertifika ve senetlerinin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21/11/2014 tarih ve 33/1115 sayı ile onaylanan İhraçcı Bilgi Dökümanı ile ekleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı 1 

SPK Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı 2

Ek1 DB AG Ana Sözleşme

Ek2 Beyanlar

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2013 tarih ve 36/1171 sayılı yazısı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2013 tarih ve 29833736-105.05.02-3548 sayılı, 17 Ocak 2014 tarih ve 29833736-105.05.02-159 sayılı, 25 Mart 2014 tarih ve 29833736-105.05.02-634 ve 05 Eylül 2014 tarih ve 29833736-105,05,02-1809 sayılı onay yazıları ile tadil edilmiş ve yapılan bu tadiller ile İhraçcı Bilgi Dökümanın nihai hali 29 Kasım 2013, 17 Ocak 2014 ,26 Mart 2014 ve 09/09/2014  tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dökümanı'nın muhtelif maddelerinde  meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metinleri , Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/10/2014 tarih ve 29833736-105,05,02-2053 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dökümanı tadil metinleri ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının http://www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin https://www.deutschesecurities.com.tr internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali) 

Tadil Metni (14.10.2014)

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2013 tarih ve 36/1171 sayılı yazısı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2013 tarih ve 29833736-105.05.02-3548 sayılı, 17 Ocak 2014 tarih ve 29833736-105.05.02-159 sayılı, 25 Mart 2014 tarih ve 29833736-105.05.02-634 sayılı onay yazıları ile tadil edilmiş ve yapılan bu tadiller ile İhraçcı Bilgi Dökümanın nihai hali 29 Kasım 2013, 17 Ocak 2014 ve 26 Mart 2014 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dökümanı'nın, İhraççı'nın Mevcut Denetim Kurulu üyelerinde  meydana gelen değişiklikler nedeniyle tadili gerekmiş ve tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  05/09/2014 tarih ve 29833736-105.05.02-1809  sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dökümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dökümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının http://www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin https://www.deutschesecurities.com.tr   internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali) 

Tadil Metni (09.09.2014)

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Kasım 2013 tarih ve 36/1171 sayılı yazısı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Kasım 2013 tarih ve 29833736-105.05.02-3548 sayılı ve 17 Ocak 2014 tarih ve 29833736-105.05.02-159 sayılı onay yazıları ile tadil edilmiş ve yapılan bu tadiller ile İhraçcı Bilgi Dökümanın nihai hali 29 Kasım 2013 ve 17 Ocak 2014 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilerek, ayrıca, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde yayınlanmıştır.

Bu defa, İhraççı Bilgi Dökümanı'nın, İhraççı'nın taraf olduğu davalardan birinde meydana gelen gelişme sebebiyle tadili gerekmiş ve tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Mart 2014 tarih ve 29833736-105.05.02-634 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına istinaden, tadil öncesi ve sonrası karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dökümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali elektronik olarak ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının http://www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin https://www.deutschesecurities.com internet adreslerinde de yayınlanmıştır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali)
Tadil Metni (26.03.2014)

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi ("İhraççı") aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin 05.11.2013 tarihinde 36/1171 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 27.11.2013 tarihinde 29833736-105.05.02-3548 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile tadil edilen ve 08.11.2013 ve 29.11.2013 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı'nın taraf olduğu davalardan birinde meydana gelen gelişme dolayısıyla tadil edilmiştir.

Bu doğrultuda 17.01.2014 tarihinde ve 29833736-105.05.02-159 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile onaylanan karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali aşağıdaki linklerde yer almaktadır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali)
Tadil Metni (17.01.2014)

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin 05/11/2013 tarihinde 36/1171 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve 08/11/2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, ortaklığımızın ve piyasa yapıcı kurumun internet sitelerinde ilan edilen İhraççı Bilgi Dökümanı, piyasa yapıcı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin adresinde yapılan değişiklik nedeniyle tadil edilmiştir.

Bu çerçevede 27/11/2013 tarihinde ve 29833736-105.05.02-3548 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan karşılaştırmalı İhraççı Bilgi Dökümanı tadil metni ve söz konusu tadil sonrası İhraççı Bilgi Dokümanının nihai hali "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.

İhraççı Bilgi Dokümanı (Son Hali)
Tadil Metni (22.11.2013)

 

Deutsche Bank AG Londra Şubesi aracılığı ile ihraç edilecek ve Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantlarının, sertifikalarının ve senetlerinin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 05/11/2013 tarih ve 36/1171 sayı ile onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı "PDF" dosya olarak aşağıdaki linkte yer almaktadır.

DB AG Ana Sözleşme Ek 1
Ek 2 Beyan 1
Ek 2 Beyan 2
İhraççı Bilgi Dokümanı (05.11.13)

Deutsche Bank'ın Türkiye'de ihraç ettiği varantlar ve sertifikalarla ilgili yatırımcıları bilgilendirmeyi hedefleyen bir sitedir. Sitede bulunan broşür ve videolarla yatırımcılar “Varant nedir?, “Kaldıraç nedir?”, “Kaldıraçlı hisse senedi yatırımı nasıl yapılır?” gibi soruların cevabını bulabilir. Bunun yanı sıra yasal dokümanlar, günlük bültenler, varant hesaplama ve analiz araçları da yine yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem gören, BIST30 Endeks, hisse ve yurtdışı piyasa endekslerine dayalı varantlarla ilgili daha detaylı bilgi için Varant Destek Hattını (212 319 03 50) arayabilir ya da varant.turkiye@db.com'a e-posta atabilir.