Genel Şart ve Hükümler

X-markets Anasayfa

X-markets web sitesine hoşgeldiniz. Bu site, varantlar, sertifikalar ve senetlerle ilgili teknik veriler dahil olmak üzere bilgi içerir. Yatırımcılar siteyi kullanarak bu ürünler hakkındaki basılı dokümanların adreslerine yollanması için talepte bulunabilirler ve değişik yatırım fırsatları hakkında bilgi sahibi olabilirler. X-markets platformu değişik ürün seçenekleriyle global piyasalara erişim sağlamaktadır.


Copyright © 2011 Deutsche Bank AG


Kullanım Koşulları

Burada yer alan yatırım bilgileri ile yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bununla birlikte, Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.’de dahil olmak üzere, Deutsche Bank AG’nin hiçbir iştiraki veya bağlı ortaklığı bakımından yasal yükümlülük doğurması amacıyla düzenlenmediğini ve bu bilgilerin herhangi bir işlem bakımından teklif, teklif daveti veya benzeri nitelikte değerlendirilmemesi gerektiğini belirtiriz.

 

1. İcap Teşkil Etmeme

X-markets İnternet sitesinde yer alan bilgiler; varantları veya İhraçcı’nın çıkardığı diğer menkul kıymetleri (birlikte “Menkul Kıymetler” olarak anılacaktır) almaya veya satmaya icap veya davet veya iştirak taahhüdünde bulunmaya, almaya veya satmaya icapta bulunmaya teşvik veya bu icap, davet veya icaba teşviklerin bir bölümünü teşkil etmemektedir. X-markets İnternet sitesinde yayımlanan fiyatlandırma seviyeleri ve değerlemeler gösterge niteliğindedir ve bu sitede yer alan diğer bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. X-markets İnternet sitesine girme yetkisi olan ve Menkul Kıymetler için iştirak taahhüdünde bulunmak veya Menkul Kıymetler’i satın almak isteyen kişilerin tüm iştirak taahhütlerinin veya alımların ilgili varantların ihracına ilişkin izahnamede ve/veya sirkülerde yer alan bilgiler çerçevesinde gerçekleştirileceğini bilmesi gerekmektedir.

2. İlgili Varantların İhracına İlişkin İzahname ve Sirküler

Her bir menkul kıymet ihracına ilişkin olarak, Menkul Kıymetler’in koşulları İhraçcı hakkındaki finansal ve diğer bilgilerle birlikte yürürlükte olan İhraççı Bilgi Dokümanı’nda (“İhraççı Bilgi Dokümanı”) ve ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda yer almaktadır. İşbu belgeler İhraççının www.xmarkets.db.com/TR ve piyasa yapıcı kurum Deutsche Securities'in www.deutschesecurities.com.tr adresli internet sitelerinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresi üzerinden ve /veya Deutsche Securities'in Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Tekfen Tower No: 209 Kat: 18, Şişli, 34394, İstanbul, Türkiye adresinden temin edilebilir. Kullanıcılar herhangi bir yatırım kararı almadan önce burada yer alan bilgileri dikkatle okumalıdırlar.

Menkul Kıymetler’in alıcı adayları Menkul Kıymetler’in niteliğini ve Menkul Kıymetler’e yapacakları yatırım sonucu maruz kalabilecekleri riskleri tamamen anladıklarından emin olmalı ve Menkul Kıymetler’e yapılacak bir yatırımın uygunluğunu kendi özel finansal, vergisel ve diğer durumları ışığında değerlendirmelidirler.

Program dahilinde arz edilen çeşitli ürünlere ilişkin özel riskler ve vergilendirme rejimleri için ilgili varantların ihracına ilişkin izahname ve/veya nihai koşullarda yer alan “Risk Faktörleri” ve “Vergilendirme” başlıklı bölümlere dikkat etmeniz gerekmektedir.

3. Yatırım Danışmanlığı Teşkil Etmeme

X-markets İnternet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve içerik yalnız bilgilendirme amaçlı olup bilgiler yatırım danışmanlığı veya burada tanımlanan ürünlerin alım satımına ilişkin herhangi bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırımcı adayları Menkul Kıymetler’e yapılan yatırımın risklerini tümüyle kavramalı ve ancak (a) kendi finansal, vergisel ve diğer durumları ışığında Menkul Kıymetler’e yapılacak bir yatırımın uygunluğunu, ve (b) ilgili varantların ihracına ilişkin izahname ve/veya sirkülerde yer alan bilgileri, hukuk, vergi ve muhasebe ve diğer konulardaki danışmanları ile titiz bir şekilde değerlendirdikten sonra yatırım kararı vermelidirler.

4. Geçmiş Performans

X-markets İnternet sitesinde yer alan geçmiş performansa ilişkin bilgiler gelecekteki sonuçların bir göstergesi değildir. Menkul Kıymetler’in fiyatı hızla yükselebileceği gibi aynı hızla düşebilir ve yatırımınızın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu sebeple Menkul Kıymetler’in niteliğini anladığınızdan emin olmalı, ilgili varantların ihracına ilişkin izahname ve/veya sirkülerde belirtilen riskleri dikkatlice incelemeli ve gerektiği takdirde Menkul Kıymetler’e yatırım yapmadan önce profesyonel danışmanlara başvurmalısınız.

5. Likidite

Belirlemiş olduğu likidite sağlayıcısı (piyasa yapıcı) vasıtasıyla hareket eden İhraçcı’nın Menkul Kıymetler’le ilgili tek piyasa katılımcısı olabileceğine ve Menkul Kıymetler’in ikincil piyasasının sınırlı olabileceği hususlarına dikkat etmeniz gereklidir.

6. İçeriğe İlişkin Beyanda Bulunulmaması

X-markets İnternet sitesinde yer alan bilgilerin güvenilir olması ve yayım tarihi itibariyle güvenilir olduğunu düşündüğümüz kaynaklardan alınması için tüm çabaların gösterilmiş olmasına karşın, bu bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulmamaktadır. Deutsche Bank veya iştiraklerine ait olduğu açıkça ifade edilen görüşler de dahil X-markets İnternet sitesinde yer alan her türlü görüş, beyan ve sair içerik önceden herhangi bir ihbarda bulunulmaksızın değiştirilebilir. Deutsche Bank’ın X-markets İnternet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi güncelleme, değiştirme veya tadil etme veya daha sonradan ortaya çıkan bir hususa ilişkin olarak gerçeğe uygun olmayan herhangi bir bilgiyi düzeltme sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. X-markets İnternet Sitesinin Kullanımı

a. X-markets İnternet Sitesindeki Değişiklikler

Deutsche Bank AG X-markets İnternet sitesini tümüyle veya kısmen değiştirme ve erişimi sınırlama, engelleme veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Bu halde yatırımcılar, kanunen gerekli olan bilgi ve belgelerin yayımlandığı başka bir İnternet sitesine yönlendirileceklerdir.

b. Genel Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

Deutsche Bank AG işbu koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya tadil etme hakkını saklı tutar.

8. Telif Hakkı

X-markets İnternet sitesinin içeriği ve tasarımı telif hakkına tabidir ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile korunmaktadır. X-markets İnternet sitesinin veya içeriğinin herhangi bir şekilde kopyalanması Deutsche Bank AG’nin yazılı iznine tabidir.

9. Gizlilik Politikası

Deutsche Bank AG kişisel bilgilerinizin gizli tutulmasına özen gösterir. X-markets İnternet sitesi üzerinden verdiğiniz herhangi bir kişisel bilgi azami ölçüde gizli tutulacaktır ve talep ettiğiniz hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılacaktır. Sizin hakkınızda edinilen kişisel bilgiler (i) broşür veya diğer bilgilere ilişkin taleplerinizi yerine getirmek ve (ii) X-markets İnternet sitesini ziyaret eden kişilere ilişkin genel istatistiki veriler elde etmek amaçları çerçevesinde kullanılacaktır. Açıklanmasının kanunen gerekli veya mümkün olduğu haller dışında bu bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağız.

10. İletişim Güvenliği

İnternet üzerinden veya e-posta yoluyla gerçekleştirilen iletişimin güvenli olduğu konusunda bir garanti vermek mümkün değildir. Gizli bilgiler içermesi mümkün olan bir e-posta iletisindeki ve buna bağlı herhangi bir ekteki bilginin engellenmesi, kaybolması, imha edilmesi veya iletilmesinin gecikmesi riski mevcuttur. Deutsche Bank AG’nin bu tür riskleri asgari düzeye indirmek için makul çabayı gösterecek olmasına karşın, bu durum gönderilen herhangi bir iletinin veya e-postanın veya bunların eklentilerinin virüslerden, solucanlardan veya diğer zararlı bileşenlerden ari olacağına dair bir garanti teşkil etmemektedir.

11. Bağlantılar

X-markets İnternet sitesinde yer alan belirli bağlantılar kullanıcıyı Deutsche Bank AG’nin kontrolü veya sorumluluğu altında bulunmayan İnternet sitelerine yönlendirebilir. Kullanıcı böyle bir bağlantının üzerine tıkladığında X-markets İnternet sitesinden çıkmış olur. Deutsche Bank AG diğer İnternet sitelerinde yer alan herhangi bir içerikten dolayı sorumlu değildir.

12. Uygulanacak Hukuk; Yetkili Mahkeme

a. Uygulanacak Hukuk

İşbu koşullar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde yorumlanacaktır.

b. Yetkili Mahkeme

Her bir kullanıcı işbu koşullardan doğan her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yetkisine tabi olacaktır.

13. Diğer Sözleşmeler

İşbu koşulların herhangi bir hükmünün (veya herhangi bir hükmünün bir bölümünün) herhangi bir zamanda hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez hale gelmesi durumunda; işbu koşulların diğer hükümlerinin (veya bu hükmün diğer herhangi bir bölümünün) anılan ülkenin veya diğer ülkelerin hukukları açısından hukuka uygunluğu, geçerliliği veya icra edilebilirliği bu durumdan etkilenmeyecektir.

14. Satıma İlişkin Sınırlamalar

X-markets İnternet sitesinde tanımlanan ürünler tüm ülkelerde satıma elverişli değildir ve her halükarda yalnızca nitelikli yatırımcılara satılabilir. İlgili varantların ihracına ilişkin izahname ve/veya sirküler her bir ürün için geçerli olan satıma ilişkin sınırlamaları içermektedir ve kullanıcı bu sınırlamaları dikkatli bir şekilde okumalıdır.

Özellikle aşağıdaki sınırlamalar mevcut bulunmaktadır:

Amerika Birleşik Devletleri’nde Mukim Kişiler:

X-markets İnternet sitesinde yer alan bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yönelik değildir. ABD vatandaşları (1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu S Yönetmeliği’nde tanımlandığı üzere) ve ABD’de ikamet eden kişiler X-markets İnternet sitesine giriş yapamazlar. X-markets İnternet sitesinde yer alan bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde veya izin verilmeyen herhangi bir ülkede dağıtılamaz veya yeniden dağıtılamaz. Menkul Kıymetler, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Kanunu uyarınca kayda alınmamıştır ve alınmayacaktır. Menkul Kıymetler’in alım satımı 1936 tarihli ABD Emtia Borsaları Kanunu çerçevesinde onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD vatandaşlarına veya ABD’de mukim kişilere arz edilemez veya satılamaz.

X-markets İnternet sitesinde tanımlanan ürünler yalnızca uygulanacak hukukun izin verdiği diğer ülkelerdeki kişilere arz edilebilir veya satılabilir.

Deutsche Bank'ın Türkiye'de ihraç ettiği varantlar ve sertifikalarla ilgili yatırımcıları bilgilendirmeyi hedefleyen bir sitedir. Sitede bulunan broşür ve videolarla yatırımcılar “Varant nedir?, “Kaldıraç nedir?”, “Kaldıraçlı hisse senedi yatırımı nasıl yapılır?” gibi soruların cevabını bulabilir. Bunun yanı sıra yasal dokümanlar, günlük bültenler, varant hesaplama ve analiz araçları da yine yatırımcıların kullanımına sunulmuştur. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem gören, BIST30 Endeks, hisse ve yurtdışı piyasa endekslerine dayalı varantlarla ilgili daha detaylı bilgi için Varant Destek Hattını (212 319 03 50) arayabilir ya da varant.turkiye@db.com'a e-posta atabilir.