Witamy w X-markets

 

Certyfikaty

Certyfikaty: dają bezpośredni dostęp do większości światowych rynków i są elastycznymi instrumentami umożliwiającymi indywidualne zarządzanie ryzykiem. Certyfikaty pozwalają inwestorom bez przeszkód korzystać z egzotycznych rynków lub zakupić akcje spółek z dyskontem. Certyfikaty są papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Deutsche Bank z zapadalnością uzależnioną od rozwoju tzw. instrumentu bazowego, który może być pojedynczą spółką, koszykiem akcji, indeksem lub towarem jak na przykład złoto. Formuła i sposób wypłaty są określone od początku transakcji.

 

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje strukturyzowane: optymalizacja inwestycji w obligacje. Obligacje strukturyzowane charakteryzują sie przeważnie określonym zwrotem i zmiennym kuponem. Celem tego produktu jest osiągniecie wyższego zwrotu niż obligacje rządowe o porównywalnej zapadalności poprzez optymalizację metod obliczania kuponu.

 

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne: X-markets zapewnia szeroką gamę inteligentnych funduszy strukturyzowanych, które obejmują wszystkie główne klasy aktywów, takich jak akcje, obligacje, fundusze hedgingowe i towary. Fundusze inwestycyjne stanowią niezależne aktywo ze specjalną funkcją powiernika i tym samym nie zależą od zdolności kredytowej emitenta. Ponadto fundusze  X-markets pozwalają na wykorzystanie optymalizacji podatkowej w strategiach ilościowych.

 

Warranty

Warranty dają inwestorom lewarowaną ekspozycję na szeroką gamę instrumentów bazowych. Platforma X-markets dostarcza jedną z najbardziej obszernych ofert produktów na świecie. Począwszy od zwykłych warrantów (plain vanilla) na akcje czy indeksy do warrantów na towary i produkty funduszy hedgingowych. Warranty typu knock-out (Waves) i inne egzotyczne formuły wypłaty są dostępne i szeroko handlowane.

Zapraszamy do Deutsche Bank X-markets - produkty inwestycyjne Deutsche Bank

Konwencja uzycia strony internetowej

Dostep do produktów i uslug widniejacych na niniejszej stronie oraz stronach, do których zamieszczone zostaly odnosniki, moze byc ograniczony dla pewnych osób lub w niektórych krajach. Papiery wartosciowe, o których mowa na niniejszych stronach, nie moga byc oferowane ani sprzedawane osobom, którym zgodnie z prawem obowiazujacym w kraju ich pochodzenia lub innym wlasciwym kraju takie papiery wartosciowe nie moga byc oferowane lub, które nie moga ich nabywac. Z dostepu do stron krajowych wymienionych na liscie zamieszczonej na poprzedniej stronie moga korzystac wylacznie te osoby, które zapoznaly sie z niniejsza informacja, które maja miejsce stalego zamieszkania w danym kraju i zgodnie z prawem w nim obowiazujacym moga logowac sie na danej stronie. W szczególnosci dostep do dalszych stron zabroniony jest osobom majacym miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej oraz osobom zamieszkalym w innych krajach, które nie sa wymienione na wspomnianej liscie lub na jakimkolwiek odnosniku. Wybierajac dany kraj z listy lub jakiegokolwiek odnosnik potwierdza Pani/Pan, ze posiada miejsce stalego zamieszkania w tymze kraju. Deutsche Bank AG wyraznie zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci za przekazanie tresci zamieszczonych na stronach internetowych osobom fizycznym lub prawnym, które podaly niezgodne z prawda informacje dotyczace kraju, w którym posiadaja miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe. Osoby, które korzystaja z niniejszych stron, akceptuja Warunki Ogólne. Niniejsze materialy oraz wszelkie produkty, o których mowa w niniejszym serwisie, nie sa oferowane ani skierowane do osób majacych miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej. Dostep do informacji zawartych na niniejszych stronach zabroniony jest osobom majacym miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej oraz osobom niemajacym stalego miejsca zamieszkania we wskazanym przez siebie kraju.