Warunki

1. Brak oferty

Zadne postanowienia zawarte na niniejszej stronie X-markets nie stanowia oferty sprzedazy opisanych tu produktów. Wyceny i kwotowania publikowane na stronie X-markets maja charakter orientacyjny i zamieszczane sa wraz z innymi danymi jedynie w celach informacyjnych.


2. Decydujacy charakter dokumentu ofertowego lub prospektu

W okreslonych przypadkach na stronie X-markets dostepne som dokumenty ofertowe lub prospekty odnoszace sie do konkretnych produktów. Przed podjeciem decyzji inwestycyjnej uzytkownicy powinni uwaznie zapoznac sie z zawartymi tam informacjami.


3. Brak porady inwestycyjnej

Informacji udostepnionych na stronie X-markets nie nalezy uwazac za porade inwestycyjna ani jakakolwiek forme rekomendacji kupna produktów tam opisanych.


4. Poprzednie wyniki

Dane historyczne dotyczace wyników zawarte na stronie X-markets nie sa wyznacznikiem przyszlych wyników.


5. Brak zapewnien dotyczacych tresci

Wprawdzie dolozono wszelkich staran aby zapewnic rzetelnosc informacji przedstawianych na stronie X-markets, nie sklada sie zadnych zapewnien odnosnie ich rzetelnosci, kompletnosci i prawidlowosci. Wyrazane opinie odzwierciedlaja obecne poglady Deutsche Bank AG, które moga ulec zmianie bez zapowiedzi.


6. Korzystanie ze strony internetowej X-markets

6.1. Zmiany na stronie X-markets

Deutsche Bank AG zastrzega sobie prawo czesciowej lub calkowitej zmiany strony internetowej X-markets w dowolnym czasie, jak tez ograniczenia, przerwania lub zakonczenia tej uslugi.


6.2. Zmiany Warunków Ogólnych

Deutsche Bank AG zastrzega sobie prawo modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie.


7. Prawa autorskie

Tresc i projekt strony internetowej X-markets sa chronione prawem autorskim. Kopiowanie tej strony lub jej tresci wymaga uprzedniej zgody Deutsche Bank AG na pismie.


8. Ochrona danych osobowych

Deutsche Bank AG zachowuje w poufnosci Panstwa dane. Dane osobowe gromadzone w czasie odwiedzania przez Panstwa naszej strony internetowej sa przetwarzane zgodnie z przepisami prawa niemieckiego.


9. Bezpieczenstwo komunikacji

Brak jest mozliwosci zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji internetowej oraz poczty elektronicznej (e-mail). Istnieje ryzyko, ze informacje, w tym poufne, zawarte w e-mailu lub jego zalacznikach moga zostac przechwycone, zagubione, zniszczone lub ich przekaz moze byc opózniony. Wprawdzie Deutsche Bank AG dolozy wszelkich staran, aby ryzyko takie zminimalizowac, nie gwarantuje jednak, ze wszelka wychodzaca korespondencja, e-maile lub zalaczniki do nich beda wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.


10. Hiperlinki

Okreslone linki hipertekstowe na stronie X-markets moga odsylac uzytkownika do stron internetowych pozostajacych poza kontrola Deutsche Bank AG i na które Deutsche Bank AG nie ma wplywu. Po kliknieciu na taki link uzytkownik opuszcza strone internetowa X-markets. Deutsche Bank AG nie ponosi odpowiedzialnosci za tresc zadnych innych stron internetowych.


11. Obowiazujace prawo; jurysdykcja

11.1. Obowiazujace prawo

Niniejsze Warunki podlegaja wylacznie prawu niemieckiemu i zgodnie z nim nalezy dokonywac ich wykladni.


11.2. Jurysdykcja

Kazdy uzytkownik bedacy osoba fizyczna dzialajaca w charakterze konsumenta, który nie jest rezydentem panstwa, do którego zastosowanie ma Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczen w sprawach cywilnych i handlowych, lub które przystapilo i ratyfikowalo Konwencje o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczen w sprawach cywilnych i handlowych sporzadzona w Lugano dnia 16 wrzesnia 1988 r., jak tez wszyscy uzytkownicy bedacy przedsiebiorcami podlegaja w odniesieniu do sporów na tle niniejszych Warunków wylacznej jurysdykcji sadu wlasciwego we Frankfurcie nad Menem.


12. Rozdzielnosc postanowien

Jezeli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie (lub jego czesc) niniejszych Warunków jest lub stanie sie pod jakimkolwiek wzgledem niezgodne z prawem, niewazne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, pozostanie to bez wplywu na zgodnosc z prawem, waznosc lub wykonalnosc w tej lub innych jurysdykcjach jakiegokolwiek innego postanowienia (lub jego czesci) niniejszych Warunków.


13. Ograniczenia w sprzedazy

Produkty opisane na stronie internetowej X-markets nie sa przeznaczone do sprzedazy we wszystkich krajach a w kazdym przypadku ich nabywcami moga byc wylacznie inwestorzy spelniajacy wymogi. Informacje na temat ograniczen w sprzedazy majacych zastosowanie do poszczególnych produktów zawarte sa w dokumentach ofertowych, z którymi uzytkownik powinien sie dokladnie zapoznac. W szczególnosci obowiazuja nastepujace ograniczenia: Rezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki: Informacje zawarte na stronie internetowej X-markets nie sa skierowane do Stanów Zjednoczonych. Obywatelom USA (wedlug definicji w Regulacji S amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 r.) i rezydentom USA nie wolno wchodzic na strone internetowa X-markets. Informacji ze strony internetowej X-markets nie wolno wprowadzac ani rozprowadzac na terenie Stanów Zjednoczonych ani zadnej innej jurysdykcji, gdzie jest to niedozwolone. Papiery wartosciowe nie zostaly i nie beda rejestrowane w trybie amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 r. (US Securities Act of 1933) i obrót nimi nie zostal zatwierdzony w trybie amerykanskiej Ustawy o Gieldach Towarowych z 1936 r. (US Commodities Exchange Act of 1936). Papierów wartosciowych nie wolno oferowac ani sprzedawac na terenie Stanów Zjednoczonych, ani obywatelom ani rezydentom USA. Produkty opisane na stronie internetowej X-markets oferuje sie i sprzedaje jedynie osobom w innych jurysdykcjach, pod warunkiem, ze pozwalaja na to obowiazujace przepisy prawa.


Zapraszamy do Deutsche Bank X-markets - produkty inwestycyjne Deutsche Bank

Konwencja uzycia strony internetowej

Dostep do produktów i uslug widniejacych na niniejszej stronie oraz stronach, do których zamieszczone zostaly odnosniki, moze byc ograniczony dla pewnych osób lub w niektórych krajach. Papiery wartosciowe, o których mowa na niniejszych stronach, nie moga byc oferowane ani sprzedawane osobom, którym zgodnie z prawem obowiazujacym w kraju ich pochodzenia lub innym wlasciwym kraju takie papiery wartosciowe nie moga byc oferowane lub, które nie moga ich nabywac. Z dostepu do stron krajowych wymienionych na liscie zamieszczonej na poprzedniej stronie moga korzystac wylacznie te osoby, które zapoznaly sie z niniejsza informacja, które maja miejsce stalego zamieszkania w danym kraju i zgodnie z prawem w nim obowiazujacym moga logowac sie na danej stronie. W szczególnosci dostep do dalszych stron zabroniony jest osobom majacym miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej oraz osobom zamieszkalym w innych krajach, które nie sa wymienione na wspomnianej liscie lub na jakimkolwiek odnosniku. Wybierajac dany kraj z listy lub jakiegokolwiek odnosnik potwierdza Pani/Pan, ze posiada miejsce stalego zamieszkania w tymze kraju. Deutsche Bank AG wyraznie zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci za przekazanie tresci zamieszczonych na stronach internetowych osobom fizycznym lub prawnym, które podaly niezgodne z prawda informacje dotyczace kraju, w którym posiadaja miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe. Osoby, które korzystaja z niniejszych stron, akceptuja Warunki Ogólne. Niniejsze materialy oraz wszelkie produkty, o których mowa w niniejszym serwisie, nie sa oferowane ani skierowane do osób majacych miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej. Dostep do informacji zawartych na niniejszych stronach zabroniony jest osobom majacym miejsce stalego zamieszkania lub siedzibe w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej oraz osobom niemajacym stalego miejsca zamieszkania we wskazanym przez siebie kraju.