Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
102,740
103,740
110,003.504,370005.08.20200,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
104,860
105,860
110,003.411,660019.08.20200,0293112444
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
72,790
73,790
123,10219,550017.07.20200,4554771123
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
77,460
78,460
112,0080,400021.08.20201,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
95,430
96,430
114,0076,390016.10.20201,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
90,570
91,570
109,4073,300018.09.20201,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
89,590
90,590
118,2055,870021.08.20201,7898693395
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
105,570
0,000
111,5031,000018.09.20203,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB7RGC--137,5017,920020.03.20205,5803571429

Erweiterte Sortierung