Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
103,690
104,690
110,003.504,370005.08.20200,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
105,890
106,890
110,003.411,660019.08.20200,0293112444
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
68,000
69,000
123,10219,550017.07.20200,4554771123
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
81,400
82,400
112,0080,400021.08.20201,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
96,100
97,100
114,0076,390016.10.20201,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
93,210
94,210
109,4073,300018.09.20201,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
92,230
93,230
118,2055,870021.08.20201,7898693395
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
105,580
106,580
111,5031,000018.09.20203,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB7RGC
95,240
96,240
137,5017,920020.03.20205,5803571429

Erweiterte Sortierung