Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9ULP--105,003.504,370006.08.20190,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9ULZ--105,003.411,660020.08.20190,0293112444
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UNN--105,303.388,990001.10.20190,0295073163
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UMJ--105,403.359,360003.09.20190,0297675748
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UMY--105,103.358,460017.09.20190,0297755519
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
SEK
DB9UBT--123,10219,550017.07.20200,4554771123
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
SEK
DB9UPG--111,00147,060015.11.20190,67999456
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9ULM--106,0080,400016.08.20191,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UNW--107,0076,390018.10.20191,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UMZ--104,7073,300020.09.20191,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UMA--109,1055,870016.08.20191,7898693395
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB9UMK--105,7531,000020.09.20193,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
DB7RGC
91,140
92,140
137,5017,920020.03.20205,5803571429

Erweiterte Sortierung