Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
94,890
95,890
105,003.504,370006.08.20190,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
97,410
98,410
105,003.411,660020.08.20190,0293112444
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNN
99,070
100,070
105,303.388,990001.10.20190,0295073163
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMJ
99,060
100,060
105,403.359,360003.09.20190,0297675748
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMY
100,020
101,020
105,103.358,460017.09.20190,0297755519
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
50,120
51,120
115,40219,550019.07.20190,4554771123
Allianz SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9UKR
111,030
112,030
106,70180,000019.07.20190,5555555556
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UPG
78,930
0,000
111,00147,060015.11.20190,67999456
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
69,170
70,170
106,0080,400016.08.20191,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
83,420
84,420
107,0076,390018.10.20191,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
73,580
74,580
104,7073,300020.09.20191,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
87,860
88,860
109,1055,870016.08.20191,7898693395
Unilever N.V. CVA PerformancePlus-Zertifikat
DB9T9W
108,320
109,320
113,5049,710015.05.20202,0116676725
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
85,620
86,620
105,7531,000020.09.20193,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
DB7RGC
82,390
83,390
137,5018,440020.03.20205,4229934924

Erweiterte Sortierung