Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
81,780
82,780
105,003.504,370006.08.20190,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
84,590
85,590
105,003.411,660020.08.20190,0293112444
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNN
86,660
87,660
105,303.388,990001.10.20190,0295073163
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMJ
87,170
88,170
105,403.359,360003.09.20190,0297675748
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMY
87,270
88,270
105,103.358,460017.09.20190,0297755519
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
56,980
57,980
115,40219,550019.07.20190,4554771123
Allianz SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9UKR
92,130
93,130
106,70180,000019.07.20190,5555555556
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UPG
96,400
0,000
111,00147,060015.11.20190,67999456
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
67,360
0,000
106,0080,400016.08.20191,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
89,190
90,190
107,0076,390018.10.20191,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
82,890
83,890
104,7073,300020.09.20191,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
81,930
82,930
109,1055,870016.08.20191,7898693395
Unilever N.V. CVA PerformancePlus-Zertifikat
DB9T9W
88,140
89,140
109,0049,710017.05.20192,0116676725
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
72,490
73,490
105,7531,000020.09.20193,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
DB7RGC
78,240
79,240
130,0018,440015.03.20195,4229934924

Erweiterte Sortierung