Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
89,070
90,070
105,003 504,370006.08.20190,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
91,720
92,720
105,003 411,660020.08.20190,0293112444
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNN
93,440
94,440
105,303 388,990001.10.20190,0295073163
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMJ
93,580
94,580
105,403 359,360003.09.20190,0297675748
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMY
94,160
95,160
105,103 358,460017.09.20190,0297755519
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
53,440
54,440
115,40219,550019.07.20190,4554771123
Allianz SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9UKR
102,160
103,160
106,70180,000019.07.20190,5555555556
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UPG
89,460
0,000
111,00147,060015.11.20190,67999456
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
69,550
0,000
106,0080,400016.08.20191,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
84,580
85,580
107,0076,390018.10.20191,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
74,220
75,220
104,7073,300020.09.20191,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
81,070
82,070
109,1055,870016.08.20191,7898693395
Unilever N.V. CVA PerformancePlus-Zertifikat
DB9T9W
103,740
104,740
109,0049,710017.05.20192,0116676725
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
83,570
84,570
105,7531,000020.09.20193,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
DB7RGC
79,220
80,220
137,5018,440020.03.20205,4229934924

Erweiterte Sortierung