Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
105,670
106,670
110,003 504,370005.08.20200,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
107,900
108,900
110,003 411,660019.08.20200,0293112444
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
69,270
70,270
123,10219,550017.07.20200,4554771123
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
70,950
71,950
112,0080,400021.08.20201,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
91,620
92,620
114,0076,390016.10.20201,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
99,280
100,280
109,4073,300018.09.20201,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
84,470
85,470
118,2055,870021.08.20201,7898693395
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
105,680
106,680
111,5031,000018.09.20203,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
SEK
DB7RGC--137,5017,920020.03.20205,5803571429

Erweiterte Sortierung