Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
81,360
82,360
105,003 504,370006.08.20190,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
84,190
85,190
105,003 411,660020.08.20190,0293112444
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNN
86,170
87,170
105,303 388,990001.10.20190,0295073163
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMJ
86,750
87,750
105,403 359,360003.09.20190,0297675748
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMY
86,800
87,800
105,103 358,460017.09.20190,0297755519
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
55,830
56,830
115,40219,550019.07.20190,4554771123
Allianz SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9UKR
91,600
92,600
106,70180,000019.07.20190,5555555556
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UPG
95,560
0,000
111,00147,060015.11.20190,67999456
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
66,500
0,000
106,0080,400016.08.20191,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
88,730
89,730
107,0076,390018.10.20191,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
81,540
82,540
104,7073,300020.09.20191,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
80,350
81,350
109,1055,870016.08.20191,7898693395
Unilever N.V. CVA PerformancePlus-Zertifikat
DB9T9W
88,690
89,690
109,0049,710017.05.20192,0116676725
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
72,210
73,210
105,7531,000020.09.20193,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
DB7RGC
78,340
79,340
130,0018,440015.03.20195,4229934924

Erweiterte Sortierung