Produkttyp PerformancePlus Zertifikate

EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULP
98,310
99,310
110,003 504,370005.08.20200,0285357996
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULZ
100,500
101,500
110,003 411,660019.08.20200,0293112444
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNN
104,350
105,350
105,303 388,990001.10.20190,0295073163
EURO STOXX 50 PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMY
104,780
105,780
105,103 358,460017.09.20190,0297755519
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UBT
72,970
73,970
123,10219,550017.07.20200,4554771123
Vodafone Group PLC PerformancePlus-Zertifikat Quanto
DB9UPG
110,270
111,270
111,00147,060015.11.20190,67999456
BASF SE PerformancePlus-Zertifikat
DB9ULM
73,140
0,000
112,0080,400021.08.20201,2437810945
BMW AG St. PerformancePlus-Zertifikat
DB9UNW
82,370
83,370
107,0076,390018.10.20191,3090718681
Bayer AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMZ
88,370
89,370
104,7073,300020.09.20191,3642564802
Daimler AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMA
87,200
88,200
118,2055,870021.08.20201,7898693395
Deutsche Post AG PerformancePlus-Zertifikat
DB9UMK
99,060
100,060
105,7531,000020.09.20193,2258064516
Engie S.A. PerformancePlus-Zertifikat
DB7RGC
89,190
90,190
137,5017,920020.03.20205,5803571429

Erweiterte Sortierung